A legjobb idézetek egy helyen

♥♥♥♥♥Az igazi lányok nem tökéletesek, mert a tökéletes lányok nem igaziak..:)♥♥♥♥♥ Mindenre tudok magyarázatot találni,legfeljebb nem stimmel:$... megesik xD ♥♥♥♥♥ 2♥szó♥van♥amit♥a♥pasik♥utálnak.♥A♥NE♥és♥a♥HAGYD♥ABBA. ♥Kivéve♥ha♥összerakod♥őket.:D

Angol idézetek magyarra fordítva

Happiness is like a kiss. You must share it to enjoy it :) 
A boldogság olyan, mint egy csók. Meg kell osztanod valakivel, hogy élvezhesd...

24 beers in a case, 24 hours in a day... coincidence? I think not!
24 doboz sör a ládában, 24 óra egy napban ... véletlen? Nem hiszem!

God made men first - because he had to do a rough draft before the masterpiece!
Isten először a férfit teremtette meg - de csak azért, mert szüksége volt egy piszkozatra a mestermű előtt

Here's my philosophy on dating. It's important to have somebody that can make you laugh,
somebody you can trust, somebody who loves you... And it's really, really important that these three people don't know each other!

Íme, itt az én randi-filozófiám: fontos hogy legyen valaki aki meg tud nevettetni, valaki, akiben bízhatsz, valaki aki szeret. És a leges-leges-legfontosabb az, hogy ez a három ember ne ismerje egymást. 

A girl & a guy .. can be just friends. But at one point they will fall for each other ... maybe temporarily. maybe at the wrong time or maybe too late. but maybe forever ...
Egy lány & egy fiú ... lehetnek "csak barátok". De egyszer egymásba is szerethetnek ... talán csak ideiglenesen. talán rosszkor vagy túl későn.de talán örökre ...

Love takes up when tke knowledge leaves off :) 
A szerelem felemel, mikor az ész elhagy ×D

The smile is such spinline, which can right everything.... 
A mosoly egy olyan görbe vonal mely képes egyenesbe hozni mindent :)

A shoe can change your life! Just ask Cinderella ;)
Egy cipő is megváltoztathatja az életed ... kérdezd csak meg Hamupipőkét! :)

True love doesn't have happy ending, because true love never end!
Az igaz szerelem nem végződik happy enddel, mert az igaz szerelem sosem ér véget :)

Gurls ... We fall for stupid boys, we make lots of dumb mistakes,
We like to act stupid and laugh really loud but us, Gurls, we're really good at 1 thing:
staying strong ...

Csajok ... Hülye srácokba zúgunk bele, elkövetünk pár buta hibát,
Szeretjük megjátszani a hülyét és hangosan röhögni, de, mi, lányok, egy dologban vagyunk igazán jók:
erősnek maradni ...

Smile! It's easier than explaining why you're crying. Mosolyogj! Egyszerűbb, mint megmagyarázni, miért sírsz...

Love is just a word until someone comes and gives it a meaning.
A szerelem csak egy szó, egészen addig, amíg jön valaki, és megtölti jelentéssel...

Best friends aren't the ones bailing you out of jail. Their the ones that are sitting next to you.
Az igaz barátok nem azok, akik kihoznak a börtönből, hanem azok, akik ott ülnek melletted:D

Live your life & love every second of it :)
Éld az életed, és szeresd minden percét!:)

You can't be old & wise if you were NeVeR young and crazy :)
Nem lehetsz öreg és bölcs, ha sosem voltál fiatal és őrült:P

You broke my heart into 1000 pieces & you say it's because i deserve better?!
Ezer darabra törted a szívem, és azt mondod, azért, mert jobbat érdemlek?!:S

Don't take life too seriously! You won't get out alive ;)
Ne vedd az életet túl komolyan! Úgysem úszod meg élve, lol...

The best way to make your dreams come true is to wake up! 
A legjobb mód, hogy megvalósítsd az álmokat, az, ha felébredsz...

Men are like a fish: they have brain, but a dickey boss them!
A férfiak olyanok, mint a halak: van eszük, de a farkuk irányítja őket:P

There are no original ideas, there are only original people!! Nincsenek eredeti ötletek, csak eredeti emberek!!

 

I want to be remembered as a girl who always smile even when her heart is broken.
Szeretném, ha úgy emlékeznének rám, mint a lányra, aki mindig mosolygott, még akkor is, mikor össze volt törve a szíve...:'(

The greatest thing in life is to find someone, who knows all your mistakes, and yet still sees the best in you.
A legcsodásabb dolog az életben találni valakit, aki ismeri az összes hibádat, és mégis meglátja benned a legjobbat.  

Lock me in your heart and trow away the keys!
Zárj be a szívedbe, a kulcsot pedig dobd el  

Love is a serial killer - we're all just innocent victims.
A szerelem sorozatgyilkos, s mi mind ártatlan áldozatok vagyunk.

I don't blame you for being you, but you can't blame me for hating it ...
Nem hibáztatlak azért, mert önmagad vagy, de te sem hibáztathatsz engem azért, hogy én utálom ezt..

I can be nice only  1 person a day. And today isn't your day.
Csak egy emberhez tudok kedves lenni naponta, és ez nem a te napod

When we drink, we get drunk.
When we get drunk, we fall asleep.
When we fall asleep, we commit no sin.
When we commit no sin, we go to heaven.
So, let's all get drunk, and go to heaven!

Mikor iszunk, berugunk.
Mikor berugunk,álomba zuhanunk.
Mikor elalszunk,nem követünk el bűnöket.
Mikor nem követünk el bűnöket,a mennybe megyünk.
Tehát rugjunk be, és menjünk a mennybe!

I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do.
Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg.

Trying to forget someone you love is like trying to remember someone you never met.
Megpróbálni elfelejteni valakit, akit szeretsz, olyan, mintha megpróbálnál emlékezni valakire, akit soha sem ismertél.

2 words guys hate. Don't & Stop. Unless you put them together.
2 szó van amit a srácok utálnak. A Ne és a Hagyd abba. Kivéve ha összerakod őket...

Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you ...
Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki, valahol rád gondol...

 

 

I hope you know: you've lost my trust!
Remélem tudod: elveszítetted a bizalmam...

 

The greatest you'll ever learn is just to love, and be loved in return.
A legnagyszerűbb dolog, amit valaha megtapasztalhatsz: szeretni és viszont szeretve lenni.


The situation is hopeless but not serious.
A helyzet reménytelen, de nem súlyos!

 

I have only 1 desire now: standing close to you....
Csak egyetlenegy vágyam van: közelebb lenni/közelebb állni hozzád....

 

I forgive, but I never forget!
Megbocsátok, de sohasem felejtek!

Close your eyes, and you'll see that you're really need!
Csukd be a szemed, és látni fogod azt, amire valójában szükséged van!


He placed his head to hear her heart & whispered: this is my new fav' song
A fiú hallgatta a lány szívdobogását & azt suttogta: ez az új kedvenc dalom

 

I don't have to try to be happy when i'm with you ... it just happens

Amikor veled vagyok nem kell azon fáradoznom hogy boldog legyek ... mert az vagyok


There's this boy and he always makes me smile, no mater how bad I feel.

Itt ez a srác, aki mindig megnevettet, nem számít mennyire rosszul érzem magam

 

When I'm with you, tomorrow doesn't matter, I just wanna hug you, feel you, kiss you ...

Mikor veled vagyok, nem érdekel, mi lesz holnap, csal ölelni akarlak, érezni, csókolni ...

He gave her 14 roses; 13 real & 1 fake. He said: i will love you until the last one dies!
A fiú 14 szál rózsát adott a lánynak - 13 igazit és 1 műt & azt mondta: szeretni foglak addig, míg az utolsó el nem hervad...

 

I don't think you know how easily you can make me smile =)
Szerintem nem is tudod, hogy mennyire könnyen meg tudsz nevettetni engem ^^

 

If life gives you lemons, make lemonade!
Ha az élet citrommal kínál, csinálj belőle limonádét ;)

 

It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...
Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz!

A life without love is like a
year without summer!

Az élet szerelem nélkül olyan, mint egy év nyár nélkül!

We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it
Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert.

I'm broken, I'm alone, as days go by - my heart grows cold
Megtörtem, egyedül vagyok, és ahogy a napok telnek, a szívem kihűl ..

 

Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop.
A szerelem egy mosollyal kezdődik, egy csókkal folytatódik és egy könycseppel ér véget ...

 

Boys are like stars; there are a million out there, but only 1 will make your dream come true
A fiúk olyanok, mint a csillagok: millió van belőlük, de csak egy fogja valóra váltani az álmaidat

In 3 words I can explain what I've learned about life: it goes on.
Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább...

Smile! It's the second best thing you can do with your lips.
Mosolyogj - ez a második legjobb dolog, amit az ajkaiddal tehetsz.

Sometimes we just can see clear only after our eyes washed away with tears.
Néha csak akkor látunk tisztán, mikor a szemünket már elmosták a könnyek.

Live life how you want & not how the others want you to!
Úgy éld az életed, ahogyan te akarod, és ne úgy, ahogy mások akarják!

Love is giving someone your heart & trusting he/she wouldn't break it..
A szerelem annyi, mint odaadni a szíved valakinek, és közben azt remélni, hogy nem fogja összetörni

Do you ever wonder if we make the moments in our life or if the moments make our life?
Elgondolkodtál már azon, hogy vajon az életünkben mi alakítjuk a pillanatokat, vagy a pillanatok alakítják az életünket?

  

At this moment there are 6.470.818.671 people in the world. More than 6 billion souls. And sometimes .. all we need is one.
Ebben a percben 6.470.818.671 ember van a világon. Több mint 6 milliárd lélek. És néha mégis csak egyetlen egyre van szükségünk.

Relationships are like glass: sometimes it's better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together.
A kapcsolatok olyanok, mint az üveg: néha jobb, ha összetörve hagyjuk ahelyett, hogy megsebeznénk magunkat mialatt próbáljuk újra összerakni.

So hard to stop crying when the person who made you cry is the only one that can make you stop
Nehéz abbahagyni a sírást, mikor csak az a személy tudna téged megvigasztalni, aki miatt sírsz.

Forgiveness: such a simple word but so hard to do when you have been hurt.
A megbocsátás egy egyszerű szó, de annyira nehéz megtenni miközben megbántottak.

Tell her that you love her! You've got nothing to lose but you'll always regret it if you don't...
Mondd meg neki hogy szereted, hiszen nincs mit veszítened, de mindig bánni fogod, ha nem teszed meg.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 1
Tegnapi: 20
Heti: 142
Havi: 1 130
Össz.: 761 078

Látogatottság növelés
Oldal: Angol idézetek magyarra fordítva
A legjobb idézetek egy helyen - © 2008 - 2023 - budai-judit.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »